Bảng mã ASCII là gì? Trọn bộ bảng mã ASCII mở rộng 2021

Deal Score+1
Deal Score+1
Đánh giá bài viết

Trong nghề lập trình viên, bảng mã ASCII là kiến thức không còn quá xa lạ với các bạn lập trình viên nữa, bởi đó chính là hệ thống ngôn ngữ giúp cho con người có thể trao đổi được thông tin với máy tính. Tuy vậy, với những người mới bắt đầu học lập trình thì ASCII sẽ là kiến thức mới mẻ. Ở bài viết này hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về “tổng hợp bảng mã ASCII đầy đủ” gồm những ký tự như nào nhé.

Khái niệm về bảng mã ASCII

ASCII (American Standard Code for Information Interchange – Chuẩn mã trao đổi thông tin Hoa Kỳ) là hệ thống ngôn ngữ gồm có bộ ký tự và bộ mã ký tự đã được hình thành dựa trên bảng chữ cái Latinh. ASCII sẽ được dùng trong việc hiển thị văn bản trên máy tính và những thiết bị thông tin khác. ASCII cũng là phương tiện giúp trao đổi giao tiếp thông tin giữa con người với máy tính.

tong-hop-bang-ma-ascii-mo-rong

Hiện nay bảng mã ASCII có tổng cộng là 256 ký tự trong đó có 128 ký tự của bảng mã ASCII chuẩn và 128 ký tự của bảng mã ASCII mở rộng. Khi trước đây, bảng mã ASCII chuẩn chỉ có là 128 ký tự (gồm hệ thập phân từ 0 đến 127) và được biểu diễn ở dạng nhị phân gồm 7 ký tự (7 bits).

Khi mà công nghệ thông tin đã phát triển hơn, những chiếc máy tính dần trở nên phổ biến hơn trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, cùng sự phát triển của ngôn ngữ đã làm xuất hiện thêm nhiều ký tự dẫn tới việc ra đời thêm của bảng mã ASCII mở rộng như nay. Sự ra đời này giúp đáp ứng đa dạng trong ngôn ngữ của bảng mã ASCII, bảng mã mở rộng gồm có 128 ký tự (hệ thập phân từ 128 đến 255) và được biển thị ở dạng nhị phân gồm có 8 ký tự (8 bits).

bo-bang-ma-ascii-mo-rong

Tổng hợp trọn bộ bảng mã ASCII gồm 256 ký tự

Lưu ý bạn cần biết trước khi tìm hiểu bảng mã

Bạn sẽ không thể in màn hình các ký tự từ 0 đến 32 theo hệ thập phân được và những ký tự này chỉ được in trong môi trường DOS còn một số ký tự đặc biệt sẽ được thực hiện theo lệnh của bạn.

Ví dụ như: ký tự 7 – BEL nghĩa là tiếng kêu (bạn sẽ nghe thấy tiếng bip), ký tự 10 – LF nghĩa là xuống dòng và ký tự 32 là dấu cách (khoảng trống).

Bảng mã ASCII mở rộng ngay từ khi được công bố đã có thêm nhiều biến thể khác nhau. Nhưng vì Internet sử dụng chuẩn ký tự là IOS 8859-1 vì hệ điều hành được dùng phổ biến nhất hiện nay là Windows cũng sử dụng chuẩn tương tự nên bảng mã ASCII mở rộng theo chuẩn IOS-8859-1 được xác định chính là bản chuẩn.

Bảng ký tự điều khiển ASCII

Hệ thập phân (DEC)Hệ nhị phân (BIN)Hệ thập lục phân (HEX)HTMLTên / Ý nghĩa
000000000�Ký tự rỗng
100000011Bắt đầu Header
200000102Bắt đầu văn bản
300000113Kết thúc văn bản
400001004Kết thúc truyền
500001015Truy vấn
600001106Sự công nhận
700001117Tiếng kêu
800010008Xoá ngược
900010019	Thẻ ngang
1000010100A
Dòng mới
1100010110BThẻ dọc
1200011000CCấp giấy
1300011010D
Chuyển dòng/ Xuống dòng
1400011100ENgoài mã
1500011110FMã hóa/Trong mã
16001000010Thoát liên kết dữ liệu
17001000111Điều khiển thiết bị 1
18001001012Điều khiển thiết bị 2
19001001113Điều khiển thiết bị 3
20001010014Điều khiển thiết bị 4
21001010115Thông báo có lỗi bên gửi
22001011016Thông báo đã đồng bộ
23001011117Kết thúc truyền tin
24001100018Hủy
25001100119End of Medium
2600110101AThay thế
2700110111BThoát
2800111001CPhân tách tập tin
2900111011DPhân tách nhóm
3000111101EPhân tách bản ghi
3100111111FPhân tách đơn vị
12711111117FXóa

Bảng ký tự ASCII in được

Hệ thập phân (DEC)Hệ nhị phân (BIN)Hệ thập lục phân (HEX)HTMLĐồ họa (Hiển thị ra được)
32010000020 Khoảng trống (Space)
33010000121!!
34010001022"
35010001123##
36010010024$$
37010010125%%
38010011026&&
39010011127'
40010100028((
41010100129))
4201010102A**
4301010112B++
4401011002C,,
4501011012D-
4601011102E..
4701011112F//
4801100003000
4901100013111
5001100103222
5101100113333
5201101003444
5301101013555
5401101103666
5501101113777
5601110003888
5701110013999
5801110103A::
5901110113B&#59;;
6001111003C&#60;<
6101111013D&#61;=
6201111103E&#62;>
6301111113F&#63;?
64100000040&#64;@
65100000141&#65;A
66100001042&#66;B
67100001143&#67;C
68100010044&#68;D
69100010145&#69;E
70100011046&#70;F
71100011147&#71;G
72100100048&#72;H
73100100149&#73;I
7410010104A&#74;J
7510010114B&#75;K
7610011004C&#76;L
7710011014D&#77;M
7810011104E&#78;N
7910011114F&#79;O
80101000050&#80;P
81101000151&#81;Q
82101001052&#82;R
83101001153&#83;S
84101010054&#84;T
85101010155&#85;U
86101011056&#86;V
87101011157&#87;W
88101100058&#88;X
89101100159&#89;Y
9010110105A&#90;Z
9110110115B&#91;[
9210111005C&#92;\
9310111015D&#93;]
9410111105E&#94;^
9510111115F&#95;_
96110000060&#96;`
97110000161&#97;a
98110001062&#98;b
99110001163&#99;c
100110010064&#100;d
101110010165&#101;e
102110011066&#102;f
103110011167&#103;g
104110100068&#104;h
105110100169&#105;i
10611010106A&#106;j
10711010116B&#107;k
10811011006C&#108;l
10911011016D&#109;m
11011011106E&#110;n
11111011116F&#111;o
112111000070&#112;p
113111000171&#113;q
114111001072&#114;r
115111001173&#115;s
116111010074&#116;t
117111010175&#117;u
118111011076&#118;v
119111011177&#119;w
120111100078&#120;x
121111100179&#121;y
12211110107A&#122;z
12311110117B&#123;{
12411111007C&#124;|
12511111017D&#125;}
12611111107E&#126;~

Bảng mã ASCII mở rộng

Hệ thập phân (DEC)Hệ nhị phân (BIN)Hệ thập lục phân (HEX)HTMLKý tự
128100000000x80&#128;
129100000010x81&#129;
130100000100x82&#130;
131100000110x83&#131;ƒ
132100001000x84&#132;
133100001010x85&#133;
134100001100x86&#134;
135100001110x87&#135;
136100010000x88&#136;ˆ
137100010010x89&#137;
138100010100x8A&#138;Š
139100010110x8B&#139;
140100011000x8C&#140;Œ
141100011010x8D&#141;
142100011100x8E&#142;Ä
143100011110x8F&#143;
144100100000x90&#144;
145100100010x91&#145;
146100100100x92&#146;
147100100110x93&#147;
148100101000x94&#148;
149100101010x95&#149;
150100101100x96&#150;
151100101110x97&#151;
152100110000x98&#152;˜
153100110010x99&#153;
154100110100x9A&#154;š
155100110110x9B&#155;
156100111000x9C&#156;œ
157100111010x9D&#157;
158100111100x9E&#158;ž
159100111110x9F&#159;Ÿ
160101000000xA0&#160;
161101000010xA1&#161;¡
162101000100xA2&#162;¢
163101000110xA3&#163;£
164101001000xA4&#164;¤
164101001010xA5&#165;¥
166101001100xA6&#166;¦
167101001110xA7&#167;§
168101010000xA8&#168;¨
169101010010xA9&#169;©
170101010100xAA&#170;ª
171101010110xAB&#171;«
172101011000xAC&#172;¬
173101011010xAD&#173;
174101011100xAE&#174;®
175101011110xAF&#175;¯
176101100000xB0&#176;°
177101100010xB1&#177;±
178101100100xB2&#178;²
179101100110xB3&#179;³
180101101000xB4&#180;´
181101101010xB5&#181;µ
182101101100xB6&#182;
183101101110xB7&#183;·
184101110000xB8&#184;¸
185101110010xB9&#185;¹
186101110100xBA&#186;º
187101110110xBB&#187;»
188101111000xBC&#188¼
189101111010xBD&#189;½
190101111100xBE&#190;¾
191101111110xBF&#191;¿
192110000000xC0&#192;À
193110000010xC1&#193;Á
194110000100xC2&#194;Â
195110000110xC3&#195;Ã
196110001000xC4&#196;Ä
197110001010xC5&#197;Å
198110001100xC6&#198;Æ
199110001110xC7&#199;Ç
200110010000xC8&#200;È
201110010010xC9&#201;É
202110010100xCA&#202;Ê
203110010110xCB&#203;Ë
204110011000xCC&#204;Ì
205110011010xCD&#205;Í
206110011100xCE&#206;Î
207110011110xCF&#207;Ï
208110100000xD0&#208;Ð
209110100010xD1&#209;Ñ
210110100100xD2&#210;Ò
211110100110xD3&#211;Ó
212110101000xD4&#212;Ô
213110101010xD5&#213;Õ
214110101100xD6&#214;Ö
215110101110xD7&#215;×
216110110000xD8&#216;Ø
217110110010xD9&#217;Ù
218110110100xDA&#218;Ú
219110110110xDB&#219;Û
220110111000xDC&#220;Ü
221110111010xDD&#221;Ý
222110111100xDE&#222;Þ
223110111110xDF&#223;ß
224111000000xE0&#224;à
225111000010xE1&#225;á
226111000100xE2&#226;â
227111000110xE3&#227;ã
228111001000xE4&#228;ä
229111001010xE5&#229;å
230111001100xE6&#230;æ
231111001110xE7&#231;ç
232111010000xE8&#232;è
233111010010xE9&#233;é
234111010100xEA&#234;ê
235111010110xEB&#235;ë
236111011000xEC&#236;ì
237111011010xED&#237;í
238111011100xEE&#238;î
239111011110xEF&#239;ï
240111100000xF0&#240;ð
241111100010xF1&#241;ñ
242111100100xF2&#242;ò
243111100110xF3&#243;ó
244111101000xF4&#244;ô
245111101010xF5&#245;õ
246111101100xF6&#246;ö
247111101110xF7&#247;÷
248111110000xF8&#248;ø
249111110010xF9&#249;ù
250111110100xFA&#250;ú
251111110110xFB&#251;û
252111111000xFC&#252;ü
253111111010xFD&#253;ý
254111111100xFE&#254;þ
255111111110xFF&#255ÿ

Kết luận: Trên đây là những kiến thức về tổng hợp bảng mã ASCII mở rộng giúp bạn hiểu dễ dàng áp dụng vào công việc của mình. Hãy chia sẻ bài viết này đến bạn bè và để lại ý kiến của mình về bộ bảng mã này nhé.

>> Nguồn tham khảo trên Wiki về Bảng mã ASCII

Facebook Comments
Review Mọi Thứ
Logo
Enable registration in settings - general
Compare items
  • Cameras (0)
  • Phones (0)
Compare
Shopping cart